//

„Po niezbyt pozytywnych doświadczeniach z innymi pośrednikami postanowiłem powierzyć sprzedaż mojej nieruchomości firmie Perfect Properties, korzystając z umowy z klauzulą wyłączności. Dało mi to komfort współpracy i pewność, że moje interesy będą dobrze reprezentowane.”

M.A. Wodzicki

„Agent zajął się każdym aspektem obsługi przy sprzedaży naszego mieszkania. Do nas należało jedynie podpisać umowy, przekazać klucze, a przede wszystkim zaufać agentowi, jego wiedzy i doświadczeniu.”

M. Dydak

„Karolina Słomska z PP, działając na zasadzie wyłączności, przejęła za mnie wszelkie obowiązki w procesie sprzedaży mojego mieszkania, wynegocjowała bardzo korzystną cenę oraz doprowadziła do zawarcia umowy przeniesienia własności w czasie kilku dni od daty złożenia poważnej oferty przez nabywców.”

E. Rościszewska

„Perfect Properties była odpowiedzialna na zasadach wyłączności za sprzedaż naszego apartamentu. Agent zamknął transakcję na ustalonych przez nas warunkach w ciągu bardzo rozsądnego czasu.”

J.P Hildebrandt

„Perfect Properties, na podstawie umowy wyłączności, przeprowadziła sprzedaż mojego mieszkania. Broker z PP, w sposób klarowny i czytelny, wytłumaczył zalety umowy na wyłączność, wskazał maksymalną cenę rynkową i opracował atrakcyjną ofertę sprzedaży. Działania zaowocowały transakcją w rozsądnym czasie i za dobrą cenę.”

J. Niedziela

„Agenci przedstawili największą liczbę potencjalnych najemców oraz prowadzili negocjacje z ostatecznie wybranym kontrahentem.”

B. Bar

„Próbowałam „lansować” własną koncepcję sprzedaży mojej nieruchomości, wbrew radom agenta. Rezultatem był całkowity brak zainteresowania jej kupnem. Sytuacja radykalnie się zmieniła, gdy zdałam się na jego doświadczenie. Nieruchomość udało się korzystnie sprzedać.”

I. Sarjusz-Wolska

„I have engaged Jarek Hasiuk from Perfect Properties to represent my company as the owner of a large detached villa in Mokotow. He has consistently under promised and over delivered in this transaction, a character trait that is rare and marks him out as a unique player.”

Menolly Poland, J. Geoghegan

„Znajomi zarekomendowali mi Perfect Properties, której zleciłem sprzedaż korzystając z umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności. Uwzględniłem wszelkie wskazówki ze strony brokera. Po serii trudnych rozmów broker doprowadził do sprzedaży mojej nieruchomości.”

T. Kowalski

„Zdecydowaliśmy się na współpracę z Perfect Properties na zasadach wyłączności. Jesteśmy przekonani, że ten rodzaj współpracy przynosi obopólne korzyści; zapewnia pełne zaangażowanie się pośrednika w proces sprzedaży oraz upewnia go, że poniesiony wkład będzie odpowiednio doceniony. Z naszej strony taka współpraca gwarantuje nam najwyższą jakość oferowanej usługi.”

U. Mastej i K. Ziemkiewicz

„Postanowiłem powierzyć sprzedaż mojego domu firmie Perfect Properties, z klauzulą wyłączności. Ze względu na skomplikowaną sytuację formalno-prawną oraz właścicielską, sami nie dalibyśmy rady skutecznie przeprowadzić sprzedaży. Dzięki działaniom Karoliny Słomskiej transakcja sprzedaży zakończyła się sukcesem.”

M. Kuropieska

„Słyszałem, że firma Perfect Properties jest solidna i dlatego zleciłem jej sprzedaż mojej nieruchomości na zasadzie wyłączności. Na nieruchomości ciążył kredyt i miałem sporo kłopotów z dokumentacją. Agent przeprowadził mnie przez cały proces niejednokrotnie odbierając za mnie dokumenty.”

A. Kujawa

„Perfect Properties, występując w moim imieniu, przeprowadziła sprzedaż mojego mieszkania. Brokerzy PP, w sposób klarowny i czytelny, wskazali sposoby zdobycia koniecznych dokumentów, wyjaśnili znaczenie zapisów umowy sprzedaży oraz skutecznie rozproszyli moje obawy i wątpliwości.”

R. Zając

Podjąłem współpracę z kilkoma pośrednikami, niestety ich sposób działania nie był dla mnie satysfakcjonujący. Dlatego gdy poznałem pośrednika reprezentującego Perfect Properties, który przedstawił mi swój sposób działania, zleciłem sprzedaż nieruchomości z klauzulą wyłączności. Sprzedażą zajął się licencjonowany broker, którego zaangażowanie w krótkim czasie doprowadziło do znalezienia klienta.”

M. i A. Prusakiewicz

„Podjęliśmy współpracę z Perfect Properties powierzając sprzedaż naszego domu na zasadzie wyłączności. Broker Karolina Słomska udzieliła nam pełnego wsparcia i dała poczucie bezpieczeństwa podczas całego procesu sprzedaży domu.”

P. Sadłowski

„Biorąc pod uwagę, że znalezienie nieruchomości spełniającej moje wymagania nie należało do łatwych, doprowadzenie do podjęcia decyzji i finalizacji tej transakcji zasługuje na uznanie.”

E. Rościszewska

„Broker pośredniczył na zasadach wyłączności w transakcji sprzedaży nieruchomości należącej do naszej Uczelni. Mamy pełne przekonanie, że usługa pośrednictwa była na najwyższym poziomie a współpraca bardzo udana.”

Uczelnia Łazarskiego, J. Madej

„Pragnę polecić potencjalnym klientom firmy Perfect Properties zawarcie z nią umowy na zasadzie wyłączności. Tworzy to sposobne ramy dla dobrej współpracy obu stron, zwłaszcza w kontekście rozwijania stosownych inicjatyw ze strony firmy, ułatwiających sprzedaż.”

J. Wieczorek

„Zgłosiłem dom do sprzedania w kilku biurach. Szybko zorientowałem się, że moje oczekiwania najlepiej spełni Perfect Properties. Zmieniłem umowę z PP na umowę z klauzulą wyłączności. Dzięki operatywności brokera dom został szybko sprzedany.”

J. i J. Zalewscy

Kontakt

Kontakt

Perfect Properties spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

NIP 525-22-44-141

Regon 015214100

KRS 132501

Kapitał zakładowy 155.000 zł

Siedziba 02-908 Warszawa, ul. Czyżewska 3/1

Konto bankowe 74 1030 1582 0000 0008 0900 8002  Administratorem twoich danych osobowych jest firma o numerze 8381745941 . Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w określonych celach:

  -Przygotowania i przedstawienia oferty

  -Zawarcia i realizacji umowy

  -Sprzedaży produktów i usług

  -Przekazania informacji o prowadzonych rekrutacjach
  Masz prawo żądać dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie.
  Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych.

  Jeśli masz wątpliwości czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Nie możemy wysłać formularza bez Twojej zgody. Zawsze możesz skontaktować się z nami osobiście. Zapraszamy do biura.