//

„Dziękuję Państwa firmie za ponowne pośrednictwo w wynajęciu mojego domu.”

M. Moszyński

„Wykonana praca polegała również na przeprowadzeniu wszelkich niezbędnych rozmów związanych z negocjowaniem warunków umowy najmu zabezpieczającej nasze interesy.”

Z. Niemczycki

„Byłem mile zaskoczony, że moja rola polegała praktycznie na weryfikacji przedstawionego projektu umowy i złożeniu podpisu.”

A. Radzimiński

„Perfect Properties podjęła się zadania wynajmu naszego apartamentu. Muszę przyznać, że było to trudne zadanie, gdyż jako właściciele nie do końca byliśmy zgodni czy chcemy je wynająć.”

M. Różycka

„Bez asertywności agenta, uporu i wieloletniego doświadczenia w pracy z obcokrajowcami nie udałoby się zapewne pokonać barier języka, kultury, oczekiwań i przyzwyczajeń i wyjść z impasu w trakcie uzgadniania szczegółów umowy.”

M. Samlik

„Agent wykazując się znajomością realiów rynkowych, pomógł mi wynegocjować warunki finansowe transakcji w pełni pokrywające się z moimi oczekiwaniami.”

T. Sokołowski

Kontakt

Kontakt

Perfect Properties spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

NIP 525-22-44-141

Regon 015214100

KRS 132501

Kapitał zakładowy 155.000 zł

Siedziba 02-908 Warszawa, ul. Czyżewska 3/1

Konto bankowe 74 1030 1582 0000 0008 0900 8002  Administratorem twoich danych osobowych jest firma o numerze 8381745941 . Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w określonych celach:

  -Przygotowania i przedstawienia oferty

  -Zawarcia i realizacji umowy

  -Sprzedaży produktów i usług

  -Przekazania informacji o prowadzonych rekrutacjach
  Masz prawo żądać dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie.
  Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych.

  Jeśli masz wątpliwości czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Nie możemy wysłać formularza bez Twojej zgody. Zawsze możesz skontaktować się z nami osobiście. Zapraszamy do biura.