Polityka prywatności

INFORMACJA o RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Perfect Properties sp. z o.o., z siedzibą 02-908 Warszawa, ul. Czyżewska 3/1. KRS 132501, NIP 525-22-44-141.
 2. Dobrowolnie przekazane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami do dnia zrealizowania usługi lub wycofania przez Państwa zlecenia jej realizacji.
 3. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowią przepisy RODO, a w szczególności: - art. 6, ust 1, litera a – zgoda na przetwarzanie danych - art. 6, ust 1, litera b – czynności związane z realizacją umowy - art. 6, ust 1, litera c – przechowywanie dokumentacji podatkowej - art. 6, ust 1, litera f – przetwarzane danych na potrzeby związane z dochodzeniem ewentualnych obustronnych roszczeń
 4. Państwa dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie są profilowane ani przekazywane poza europejski obszar gospodarczy.
 5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do Waszych danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Prosimy przesyłać korespondencję na d.mis@perfectproperties.pl.
 6. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Wasze prawa określone w RODO zostały naruszone.

Kontakt

Perfect Properties spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

NIP 525-22-44-141

Regon 015214100

KRS 132501

Kapitał zakładowy 155.000 zł

Siedziba 02-908 Warszawa, ul. Czyżewska 3/1

Konto bankowe 74 1030 1582 0000 0008 0900 8002  Administratorem twoich danych osobowych jest firma o numerze 8381745941 . Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w określonych celach:

  -Przygotowania i przedstawienia oferty

  -Zawarcia i realizacji umowy

  -Sprzedaży produktów i usług

  -Przekazania informacji o prowadzonych rekrutacjach
  Masz prawo żądać dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie.
  Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych.

  Jeśli masz wątpliwości czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Nie możemy wysłać formularza bez Twojej zgody. Zawsze możesz skontaktować się z nami osobiście. Zapraszamy do biura.