Kontakt

Perfect Properties spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

NIP 525-22-44-141

Regon 015214100

KRS 132501

Kapitał zakładowy 155.000 zł

Siedziba 02-908 Warszawa, ul. Czyżewska 3/1

Konto bankowe 74 1030 1582 0000 0008 0900 8002    Administratorem twoich danych osobowych jest firma o numerze 8381745941 . Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w określonych celach:

    -Przygotowania i przedstawienia oferty

    -Zawarcia i realizacji umowy

    -Sprzedaży produktów i usług

    -Przekazania informacji o prowadzonych rekrutacjach
    Masz prawo żądać dostępu do treści swoich danych osobowych, poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie.
    Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych.

    Jeśli masz wątpliwości czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    Nie możemy wysłać formularza bez Twojej zgody. Zawsze możesz skontaktować się z nami osobiście. Zapraszamy do biura.